021-96869619

پرینت

شناخت لنز دوربین های مدار بسته

برای تشکیل تصویر نیاز به تمرکز نور بر روی سنسور گیرنده تصویربوده تا انرژی نورانی بتواند سیگنالهای الکتریکی را بصورت موثر ایجاد نماید.برای این منظور از لنزها استفاده میگردد .لنزها نیز با توجه به شرایط محیطی و نوری مختلف دارای تنوع زیادی می باشند.

شناخت لنز دوربین های مدار بسته

برای تشکیل تصویر نیاز به تمرکز نور بر روی سنسور گیرنده تصویربوده تا انرژی نورانی بتواند سیگنالهای الکتریکی را بصورت موثر ایجاد نماید.برای این منظور از لنزها استفاده میگردد .لنزها نیز با توجه به شرایط محیطی و نوری مختلف دارای تنوع زیادی می باشند.

žمفاهیم بکار رفته در لنز:

žزاویه دید (ANGEL OF VIEW):

همانطور که از اسم آن پیدا است به زاویه دید دوربین گفته میشود که به سایز CCD  و فاصله کانونی دوربین مرتبط میگردد

žLENZS  MOUNT:

žبه محل اتصال لنز به دوربین گفته میشود و به دو دسته c,cs  تبدیل میگردد. تفاوت لنزهای c  و cs در فاطله موثر بین لنز و سنسور تصویر میباشد.  در لنزهای c  این فاصله 17.526mm و در لنزهای cs  12.5mm است. با یک مبدل میتوان از لنزهای c  برای یک دوربین cs  استفاده کرد.

 

ZOOM:

žبه عملیاتی گفته میشود که در آن تصاویر دور تر یا نزدیکتر از حالت معمول دیده شوند. دارای دو حالت TELE  و WIDE میباشد.

žFOCUS:

žبه عملیاتی گفته میشود که در آن با تغییر فاصله لنز از سنسور  وضوح تصویر تشکیل شده کم یا زیاد میگردد. دارای دو حالت NEAR  و FAR  میباشد.

žIRIS:

žبه عملیاتی گفته میشود که در آن با تغییر دهانه دیافراگم میزان نور ورودی کم یا زیاد میشود. و دارای دو حالت OPEN  و CLOSE میباشد.

žفاصله کانونی(FOCAL LENGHTH):

žاگر پرتو نور موازی به سطح یک عدسی محدب بتابد در کانون میرسند.فاصله این نقطه تا عدسی را کانون مینامند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

خبرنامه

Your SEO optimized title page contents